ChoinkaWspółczesna choinka, jak uczy Kościół,
jest odwzorowaniem drzewa rajskiego: "drzewa życia",
biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła,
pod którym rozpoczęła się historia ludzkości.

Choinkę wnosi się do domu w dniu,
w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewę.
Na choince nie może zabraknąć jabłek,
bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie,
a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie
i czerstwość do późnej starości.

Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy -
lekkie, słomkowe, bibułkowe,
to pamiątka po wężu kusicielu.
Pętają choinkę jak niewolnicę, przypominając,
że cały ludzki ród znajduje się w niewoli grzechu.

Gwiazda na szczycie drzewka
symbolizuje gwiazdę betlejemską,
która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.

Gorejące na gałązkach świeczki (dzisiejsze lampki)
jakby okruchy ognia,
który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną,
aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać, 
dzisiaj przypominają one o nigdy nie gasnącej Bożej miłości do ludzi.

Choinki ubiera się także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt,
oraz bombki.
Tak ustrojona choinka powinna stać w domu do Trzech Króli.