Kolęda - Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki. 
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od patryjarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.

Spraw to Jezu, Boskie Dziecię,
niech Cię kochamy nad życie,
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.