Kolęda - A wczora z wieczora
A wczora z wieczora
z niebieskiego dwora
przyszła nam nowina,
Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego,
nieogarnionego,
za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali
w polu w ten czas spali,
gdy Anioł w pół nocy
światłość z nieba toczy.

Chwałę oznamując,
szopę pokazując,
gdzie Panna z Dzieciątkiem,
z wołem i oślątkiem.

I z Józefem starym,
nad Jezusem małym,
chwalą Boga mego
dziś narodzonego.

Jezu najmilejszy,
ze wszech najwdzięczniejszy,
zmiłuj się nad nami
grzesznymi sługami.