W mieście Betlejem

W mieście Betlejem dzisiaj nowina,
Dziewica Maria zrodziła Syna.
W żłobie ubogim, w wielkiej pokorze,
Kładzie się dla nas Dzieciątko Boże.

Chóry anielskie pieśni śpiewają,
Radosne wieści dla wszystkich mają.
Najpierw ubodzy śpieszą pasterze,
I pokłon dają dzieciątku szczerze.

Potem ze wschodu za gwiazdy blaskiem,
Królowie idą po Bożą łaskę.
Dary bogate Jemu przynoszą,
Błogosław ludzi, serdecznie proszą.

Gwiazda na niebie światu wciąż głosi,
Że Jezus szczęście nam dziś przynosi.
Śpieszmy więc także witać Chrystusa,
Niech mówi Jemu pokorna dusza;
Jezu przemiły bogactw nie mamy,
Więc skromne dary dziś Tobie damy.
Skarb najcenniejszy przyjmij już teraz,
To wiara serca i miłość szczera.