`•.,(¯`••´¯)Życzę
(¯`•
•´¯) Radosnego
•.,(¯`•
•´¯)Oczekiwania
__ •.,(¯`•
•´Na Nadchodzące
____ •.,(¯`•
•´¯) Święta
`•.,(¯`•
•´¯)Bożego Narodzenia
`•.,(¯`•
•´¯)