Dobry człowiek 
z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro...: (Łk 6, 45)

Prawdziwe skarby życia
człowiek przechowuje w sercu.
Tylko tam można odkryć tajemnicę cudów:
miłość, która tęskni do dzisiaj,
wyrzeczenie, które bardzo bolało,
czy nadzieję wskrzeszoną po latach...

Serdecznie pozdrawiam, życząc 
aby Jezus rodził się w nas każdego dnia,
by Boże Narodzenie trwało cały czas.